กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริสารธรรม(หลวงพ่อโคกสี)

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริสารธรรม(หลวงพ่อโคกสี)

ประชุมกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิร...
read more
มจร.ขก.เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุลศพหลวงพ่อโคกสี (พระครูสิริสารธรรม, ดร.)วัดศิริธรรมิกาวาส

มจร.ขก.เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุลศพหลวงพ่อโคกสี (พระครูสิริสารธรรม, ดร.)วัดศิริธรรมิกาวาส

วันที่ ๑๘ มรกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระ...
read more
กิจกรรมโฮมรูม “จับฉลากของขวัญ แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่61”

กิจกรรมโฮมรูม “จับฉลากของขวัญ แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่61”

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต ...
read more
โครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระ...
read more
พิธีทำบุญรับพรวันปีใหม่ บุคลากร ๒๕๖๑

พิธีทำบุญรับพรวันปีใหม่ บุคลากร ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญรับพรวันปี...
read more
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์”ดอกอโศกขอนแก่นเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์”ดอกอโศกขอนแก่นเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 11-12 ธ.ค. 60 กีฬาเชื่อมความสัมพั...
read more
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ...
read more
ประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับร่าง) ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”

ประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับร่าง) ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับ...
read more
การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ พ.ย.๖๐) พระเดชพระคุณพระโสภณพั...
read more
กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom...
read more