ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

วันที่ 17 ต.ค.60 ประชุมให้พระสังฆธิการตร...
read more
ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

read more
พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐...
read more
สภากาชาดไทยร่วมกับมจร วิทยาเขตขอนแก่นบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยร่วมกับมจร วิทยาเขตขอนแก่นบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๙ น...
read more
โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต...
read more
นิสิตมจร.นครพนมดูงาน

นิสิตมจร.นครพนมดูงาน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต...
read more
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังค...
read more
ประชุมสภาวิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมสภาวิทยาเขตขอนแก่น

25-9-60 ประชุมสภาวิทยาเขตขอนแก่น   ...
read more
เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่24 ก.ย.60 เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎ...
read more
ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระ...
read more