การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ พ.ย.๖๐) พระเดชพระคุณพระโสภณพั...
read more
สรุปเหรียญกีฬาบุคลากร สัมพันธ์พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 11

สรุปเหรียญกีฬาบุคลากร สัมพันธ์พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 11

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรร...
read more