23 ส.ค.60 บรรยายพิเศษ จาก อ.จตุพล ชมภูนิช กิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ 11[ชมคลิป]

23 ส.ค.60 บรรยายพิเศษ จาก อ.จตุพล ชมภูนิช กิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ 11[ชมคลิป]

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom...
read more
18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจ...
read more
5 ส.ค. 60 มจร.ขอนแก่น ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”พี่น้องชาวสกลนคร” (มีคลิป)

5 ส.ค. 60 มจร.ขอนแก่น ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”พี่น้องชาวสกลนคร” (มีคลิป)

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 โครงการร่วมน้ำใจช่...
read more
24 ก.ค. 60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่ง(ชมคลิป)

24 ก.ค. 60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่ง(ชมคลิป)

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น....
read more
8 ก.ค.60 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม [มีคลิป]

8 ก.ค.60 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม [มีคลิป]

คณะสงฆ์วัดธาตุ พระอารามหลวง นำโดยพระเดชพ...
read more
พิธีประดับโบว์นิสิตใหม่ มจร.ขอนแก่น [มีคลิป]

พิธีประดับโบว์นิสิตใหม่ มจร.ขอนแก่น [มีคลิป]

กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก...
read more
14 มิ.ย.60 โครงการพัฒนาสมรรถณะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[มีคลิป]

14 มิ.ย.60 โครงการพัฒนาสมรรถณะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[มีคลิป]

       พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร. รองอ...
read more
20 พ.ค. 60 พิธีประสาทประริญญาบัตร มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

20 พ.ค. 60 พิธีประสาทประริญญาบัตร มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

read more
แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2560

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2560

read more
15 พ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

15 พ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

read more