วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบา...
read more
ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

วันที่ 17 ต.ค.60 ประชุมให้พระสังฆธิการตร...
read more
ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,ร...
read more
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังค...
read more
ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระ...
read more
4 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น

4 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
read more
3 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล๕ มหาสารคาม

3 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล๕ มหาสารคาม

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเด...
read more
2 ส.ค. 60  ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลห้าร้อยเอ็ด

2 ส.ค. 60 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลห้าร้อยเอ็ด

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
read more
1 ส.ค. 60 หมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ส.ค. 60 หมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙...
read more
22ก.ค.60 กฏหมายใกล้สงฆ์

22ก.ค.60 กฏหมายใกล้สงฆ์

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น...
read more