ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

วันที่ 17 ต.ค.60 ประชุมให้พระสังฆธิการตร...
read more
ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

read more
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังค...
read more
ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระ...
read more
4 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น

4 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
read more
3 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล๕ มหาสารคาม

3 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล๕ มหาสารคาม

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเด...
read more
2 ส.ค. 60  ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลห้าร้อยเอ็ด

2 ส.ค. 60 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลห้าร้อยเอ็ด

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
read more
1 ส.ค. 60 หมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ส.ค. 60 หมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙...
read more
22ก.ค.60 กฏหมายใกล้สงฆ์

22ก.ค.60 กฏหมายใกล้สงฆ์

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น...
read more
21 ก.ค.60 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม

21 ก.ค.60 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระ...
read more