22 ส.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer

22 ส.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the train...
read more
8 ส.ค.60 ปารมิตาหฤทัยสูตร 6 กับการเรียนภาษาอังกฤษ

8 ส.ค.60 ปารมิตาหฤทัยสูตร 6 กับการเรียนภาษาอังกฤษ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โครง...
read more