การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ พ.ย.๖๐) พระเดชพระคุณพระโสภณพั...
read more
สรุปเหรียญกีฬาบุคลากร สัมพันธ์พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 11

สรุปเหรียญกีฬาบุคลากร สัมพันธ์พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 11

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรร...
read more
9 ส.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรม รร.หนองใหญ่

9 ส.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรม รร.หนองใหญ่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเ...
read more
20 มิ.ย.60 อบรมโรงเรียนขามแก่นนคร

20 มิ.ย.60 อบรมโรงเรียนขามแก่นนคร

ทีมงานพระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...
read more