9 ส.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรม รร.หนองใหญ่

9 ส.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรม รร.หนองใหญ่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเ...
read more
20 มิ.ย.60 อบรมโรงเรียนขามแก่นนคร

20 มิ.ย.60 อบรมโรงเรียนขามแก่นนคร

ทีมงานพระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...
read more