คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒน...
read more
วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบา...
read more
พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐...
read more
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังค...
read more
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ภาค๙

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ภาค๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมสัมมนาเชิงปฏ...
read more
ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ...
read more
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยม...
read more
14 ส.ค. 60 สถานที่ปฏิบัติธรรม เขาสวนกวาง

14 ส.ค. 60 สถานที่ปฏิบัติธรรม เขาสวนกวาง

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมห...
read more
8 ส.ค. 60 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

8 ส.ค. 60 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

         วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา...
read more
25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕...
read more