พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐...
read more
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังค...
read more
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ภาค๙

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ภาค๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมสัมมนาเชิงปฏ...
read more
ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ...
read more
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยม...
read more
14 ส.ค. 60 สถานที่ปฏิบัติธรรม เขาสวนกวาง

14 ส.ค. 60 สถานที่ปฏิบัติธรรม เขาสวนกวาง

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมห...
read more
8 ส.ค. 60 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

8 ส.ค. 60 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

         วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา...
read more
25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕...
read more
26 มิ.ย.60ร่วมประชุมในการพัฒนาความร่วมมือ ราชภัฏมหาสารคาม

26 มิ.ย.60ร่วมประชุมในการพัฒนาความร่วมมือ ราชภัฏมหาสารคาม

                วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ...
read more
ประชุมหาทางแก้ไขปัญหา พระสงฆ์ดูดบุหรี่

ประชุมหาทางแก้ไขปัญหา พระสงฆ์ดูดบุหรี่

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต.รศ.ดร.รองเ...
read more