โครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระ...
read more
พิธีทำบุญรับพรวันปีใหม่ บุคลากร ๒๕๖๑

พิธีทำบุญรับพรวันปีใหม่ บุคลากร ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญรับพรวันปี...
read more
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ...
read more
ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ...
read more
8 ส.ค. 60 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

8 ส.ค. 60 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

         วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา...
read more
27 ก.ค.60 โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน

27 ก.ค.60 โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน

วันที่ ๒๗ ก.ค.๗๐ โครงการพัฒนาข้อเสนอ โคร...
read more
25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕...
read more
22 ก.ค.60 อบรบภาษาอังกฤษ นิสิต โท-เอก

22 ก.ค.60 อบรบภาษาอังกฤษ นิสิต โท-เอก

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐....
read more
ออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดอุดรธานี

ออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดอุดรธานี

พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรร...
read more
22 มิ.ย.60 คณาจารย์ มจร.ขอนแก่น ร่วมประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

22 มิ.ย.60 คณาจารย์ มจร.ขอนแก่น ร่วมประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

   พระเดชพระคุณพระราชปรัยัติกวี,ศ.ดร.รอง...
read more