โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต...
read more
เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่24 ก.ย.60 เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎ...
read more
18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจ...
read more
18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา

18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ . บัณฑิตศึกษ...
read more
22 ก.ค.60 อบรบภาษาอังกฤษ นิสิต โท-เอก

22 ก.ค.60 อบรบภาษาอังกฤษ นิสิต โท-เอก

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐....
read more
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ...
read more
ประชุมหาทางแก้ไขปัญหา พระสงฆ์ดูดบุหรี่

ประชุมหาทางแก้ไขปัญหา พระสงฆ์ดูดบุหรี่

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต.รศ.ดร.รองเ...
read more
24 มิ.ย.60 ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาเขตแพร่

24 มิ.ย.60 ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาเขตแพร่

        พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ...
read more
22 มิ.ย.60 คณาจารย์ มจร.ขอนแก่น ร่วมประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

22 มิ.ย.60 คณาจารย์ มจร.ขอนแก่น ร่วมประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

   พระเดชพระคุณพระราชปรัยัติกวี,ศ.ดร.รอง...
read more
22 มิ.ย.60 ออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดหนองบัวลำภู

22 มิ.ย.60 ออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดหนองบัวลำภู

พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรร...
read more