29พ.ค.60 อบรมภาษาอังกฤษสายคณาจารย์ [มีคลิป]

29พ.ค.60 อบรมภาษาอังกฤษสายคณาจารย์ [มีคลิป]

       พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าค...
read more
20 พ.ค.60 ประสาทปริญญาบัตร 60 [มีคลิป]

20 พ.ค.60 ประสาทปริญญาบัตร 60 [มีคลิป]

       สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระส...
read more
20 พ.ค. 60 พิธีประสาทประริญญาบัตร มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

20 พ.ค. 60 พิธีประสาทประริญญาบัตร มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

read more
18พ.ค.60 สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ 60 [มีคลิป]

18พ.ค.60 สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ 60 [มีคลิป]

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา...
read more
17 พ.ค.60 เยี่ยมน้องแพรว

17 พ.ค.60 เยี่ยมน้องแพรว

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘....
read more
แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2560

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2560

read more
15 พ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

15 พ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั...
read more
15 พ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

15 พ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

read more
15 พ.ค.60 บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๐ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

15 พ.ค.60 บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๐ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

read more
15 พ.ค.60 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มจร วิทยาเขตขอนแก่นประจำปี 2560

15 พ.ค.60 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มจร วิทยาเขตขอนแก่นประจำปี 2560

read more