ผู้บริหาร คณาจารย์  มจร. ขอนแก่น ร่วมอบรม ที่ มจร. พระนครศรีอยุธยา (ส่วนกลาง)

ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร. ขอนแก่น ร่วมอบรม ที่ มจร. พระนครศรีอยุธยา (ส่วนกลาง)

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารมหาว...
read more
พิธีอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ

พิธีอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ

       พิธีอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ...
read more
ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยสงฆ์ มจร.ขอนแก่น ครั้งที่ ๓

ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยสงฆ์ มจร.ขอนแก่น ครั้งที่ ๓

 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มงานบริหาร ...
read more
28 มิ.ย.60 บันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงราชกาลที่ ๑๐

28 มิ.ย.60 บันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงราชกาลที่ ๑๐

        วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา...
read more
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3

กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3

         วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓...
read more
28 มิ.ย.60 ร่วมประชุมวิชาการที่ฮ่องกง

28 มิ.ย.60 ร่วมประชุมวิชาการที่ฮ่องกง

       วัดโป๋วหลิน (Polin Monastery) เกา...
read more
26 มิ.ย.60 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มจร.หนองคาย

26 มิ.ย.60 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มจร.หนองคาย

        วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเดชพร...
read more
26 มิ.ย.60ร่วมประชุมในการพัฒนาความร่วมมือ ราชภัฏมหาสารคาม

26 มิ.ย.60ร่วมประชุมในการพัฒนาความร่วมมือ ราชภัฏมหาสารคาม

                วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ...
read more
มอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสฯวัดนันทิการาม

มอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสฯวัดนันทิการาม

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ ...
read more
ประชุมหาทางแก้ไขปัญหา พระสงฆ์ดูดบุหรี่

ประชุมหาทางแก้ไขปัญหา พระสงฆ์ดูดบุหรี่

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต.รศ.ดร.รองเ...
read more