31 ก.ค.60 วันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับ ชมรมภาษาไทย

31 ก.ค.60 วันภาษาไทยและวันรำลึกสุนทรภู่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับ ชมรมภาษาไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙....
read more
28 ก.ค.60 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

28 ก.ค.60 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผศ.พลเผ่า เพ็...
read more
28 ก.ค. 60 ทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๑๐

28 ก.ค. 60 ทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๑๐

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น....
read more
27 ก.ค.60 โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน

27 ก.ค.60 โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน

วันที่ ๒๗ ก.ค.๗๐ โครงการพัฒนาข้อเสนอ โคร...
read more
26ก.ค. 60 สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

26ก.ค. 60 สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหา...
read more
26 ก.ค.60 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตประเทศไทย

26 ก.ค.60 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตประเทศไทย

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเ...
read more
26 ก.ค.60 โครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา

26 ก.ค.60 โครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น....
read more
25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

25 ก.ค.60 การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง[ชมคลิปข่าว]

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕...
read more
24 ก.ค. 60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่ง(ชมคลิป)

24 ก.ค. 60 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่ง(ชมคลิป)

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น....
read more
22 ก.ค.60 อบรบภาษาอังกฤษ นิสิต โท-เอก

22 ก.ค.60 อบรบภาษาอังกฤษ นิสิต โท-เอก

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐....
read more