ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ...
read more
มจร.ทอดเทียนพรรษา ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 60

มจร.ทอดเทียนพรรษา ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 60

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระโส...
read more
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยม...
read more
โครงการ “ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ”

โครงการ “ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ”

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยม...
read more
23 ส.ค.60 บรรยายพิเศษ จาก อ.จตุพล ชมภูนิช กิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ 11[ชมคลิป]

23 ส.ค.60 บรรยายพิเศษ จาก อ.จตุพล ชมภูนิช กิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ 11[ชมคลิป]

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom...
read more
22 ส.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer

22 ส.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the train...
read more
20 ส.ค.60 ทำบุญร้านติ๊กแจ่วฮ้อน

20 ส.ค.60 ทำบุญร้านติ๊กแจ่วฮ้อน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น...
read more
18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจ...
read more
18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา

18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ . บัณฑิตศึกษ...
read more
14 ส.ค. 60 สถานที่ปฏิบัติธรรม เขาสวนกวาง

14 ส.ค. 60 สถานที่ปฏิบัติธรรม เขาสวนกวาง

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมห...
read more