สภากาชาดไทยร่วมกับมจร วิทยาเขตขอนแก่นบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยร่วมกับมจร วิทยาเขตขอนแก่นบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๙ น...
read more
โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต...
read more
นิสิตมจร.นครพนมดูงาน

นิสิตมจร.นครพนมดูงาน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต...
read more
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังค...
read more
ประชุมสภาวิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมสภาวิทยาเขตขอนแก่น

25-9-60 ประชุมสภาวิทยาเขตขอนแก่น   ...
read more
เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่24 ก.ย.60 เรียนรูปปรัชญา ผ่านปรากฎ...
read more
ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระ...
read more
สักการะพระบรมศพ ในหลวงราชกาลที่ ๙

สักการะพระบรมศพ ในหลวงราชกาลที่ ๙

มื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมห...
read more
พิธีมอบทุนการศึกษา พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต

พิธีมอบทุนการศึกษา พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐....
read more
130 ปี มหาจุฬาฯ

130 ปี มหาจุฬาฯ

“สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลล...
read more