วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่ารุ่งอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่ารุ่งอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙....
read more
วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบา...
read more
ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

ลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ อย่างเร่งด้วน!!ให้พระสังฆธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในการปกครอง

วันที่ 17 ต.ค.60 ประชุมให้พระสังฆธิการตร...
read more
ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,ร...
read more
พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐...
read more