การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ พ.ย.๖๐) พระเดชพระคุณพระโสภณพั...
read more
กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom...
read more
สรุปเหรียญกีฬาบุคลากร สัมพันธ์พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 11

สรุปเหรียญกีฬาบุคลากร สัมพันธ์พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 11

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรร...
read more
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒน...
read more