21248402_1883669578560890_738545256719615586_o

มจร.ทอดเทียนพรรษา ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 60

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

21248402_1883669578560890_738545256719615586_o

002

003

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวให้โอวาทนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ซึ่ง จัดโครงการทอดเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนสมทบทุนโครงการแสงเทียนส่องธรรมปันน้ำใจสู่สังคม โดยเฉพาะนิสิตสาขารัฐศาสตร์ได้กระทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อจะนำปัจจัยเหล่านี้ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท และอบรมนักเรียนในโรงเรียนให้รู้จักการพัฒนาด้านความคิดและช่วยเหลือตัวเองได้  ในงานนี้มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และรวมพลชมรมคนพุทธจากหมู่บ้านต่างๆร่วมงาน ณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

005 006 009

008

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments