23737807_1671217002938840_2694854204134220792_o

คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

23737807_1671217002938840_2694854204134220792_o

วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต รวมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว (เกี่ยวข้าว) ณ ที่ศูนย์พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

23799926_1915023098758871_6766367564863238047_o

23735963_1915024672092047_692716127583253830_o 23736415_1915024645425383_2327538780218045351_o 23738018_1915022918758889_672971232869990872_o 23783631_1915022525425595_5450505721376512927_o 23783842_1915023665425481_6875606098352583784_o

comments