001

โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างพุทธวิทยากรเพื่อการเผยแผ่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าสุนทรวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนบ้านศิลา ร่วมให้การอุปถัมภ์และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ โดยมี คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ รูป/คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย งานประชาสัมพันองค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments