27657562_1947427092185138_5831859063498035194_n

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน “สานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง” [ชมคลิปบรรยากาศออกค่าย}

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

27657562_1947427092185138_5831859063498035194_n

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายชมรมภาษาไทย ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน “สานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง” โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดาได้เป็นประธานเดินทางไปเปิดกิจกรรม ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ต้นไม้, เด็ก, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้า, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง

โดยการต้อนรับจากผู้นำชุมชน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนิสิต. ท่านผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้ความการสนับสนุนเป็นอย่างดี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับชมรมภาษาไทย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนิสิต ส่งเสริมวิชาชีพความเป็นคร ู”ค่ายสานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง และ วัดสว่างสุทธาราม ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2561

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังเต้นรำ

โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.การสร้างแหล่งเรียนรู้ และบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่
2.การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย
3.กิจกรรมรำวงนิสิตร่วมกับชาวบ้่าน
4.กิจกรรมลพื้นที่ศึกษาและสำรวจวิถีชีวิตชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองและการทำการเกษตรของชาวบ้าน
5.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ข้อต่อเขียนระหว่างนิสิตกับชาวบ้าน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, พื้นหญ้า, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนอยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ชมบรรยากาศกิจกรรม

ภาพข่าว , งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

 

comments