27750187_1951024141825433_3496095877389286129_n

การประมงขอนแก่นปล่อยพันธ์ปลาบึก ณ สวนพุทธเกษตร มจร.ขอนแก่น

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, งานแต่งงาน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้การต้อนรับ
นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะ ที่ได้นำพันธ์ปลาบึกมาปล่อย ยังสวนพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี
.เมือง จ.ขอนแก่น 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ซึ่งสวนพุทธเกษตร ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรในแนววิถีพุทธ โดยนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันได้ปลูกมะนาวกล้วย มะพร้าว ตะไคร้ มะกรุด เลี้ยงปลา โดยมีนิสิตทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ร่วมทำกิจกรรม
ในอนาคตจะประยุกต์ให้เป็นลานธรรม เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าเยี่ยมชม และร่วมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆ สภาพโดยรอบถือว่าเงียบสงบเหมาะแก่การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments