002

ขอกราบนิมนต์เรียน/เชิญร่วมงาน บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

002

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชมคลิปบรรยากาศ บุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบรรดาลให้ท่านประสบความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์โภคทรัพย์ “ได้เป็นเศรษฐีที่นา  ราชาที่ดิน” เจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัย เป็นพินิจนิรันดร์ เทอญ…

7640

 

comments