28471501_1957319237862590_5643189897712850121_n

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๙.๐๐ น พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้พระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ พระธาตุขามแก่น ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ได้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์ แนะแนวรุก รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่รั่ว มจร ขอนแก่น อีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

comments