34343420_1999090610352119_5870636869569478656_n

มอดินแดงเกมส์ ครั้งที่ ๓๗

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

วันที่ ๒ มิ.ย.๖๑ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดมอดินแดงเกมส์ ครั้งที่ ๓๗ การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
“ม่วนซื่นแข่งขัน ฮักกันมั่นยืน” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ดอกไม้

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๓๗ (สกอ.)“มอดินแดงเกมส์”
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว และจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตั้งแต่ครั้งที่ ๓๑ เป็นต้นมา

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ทั้งนี้มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๙,๐๐๐ คน ซึ่งจะสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น อีกทางหนึ่งด้วย โดยการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “มอดินแดงเกมส์” โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

comments