35386877_2004951029766077_3703074223690874880_n

กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม ตำบลโคกสี กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 5 คน

วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, หมอบหมายให้ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเละประชาชนมีชีวิตเป้นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อเป็นการสนองพระราโนบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

จากเหตุผลดังกล่าว อำเภอเมืองขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้หน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการกำจัดผักตกชวา วัชพืช ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล รวมทั้งทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ วัด และตลาดในชุมชน
2.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูบำรุงรักษาใช้ประโยชน์ และปลูกจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
3.เพื่อให้ประชาชนจิตอสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมในครั้งมี มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา
1.จิตอสาตำบลโคกสี จำนวน ๑๕๐ คน ตำบลบึงเนียม จำนวน ๑๐๐ คน ตำบลหนองตูม จำนวน ๑๐๐ คน
2.อาสาสมัครมูลฐาน (อสม.) ตำบลโคกสี จำนวน ๑๐๐ คน
3.ประชาชนตำบลโคกสี จำนวน ๑๐๐ คน
4.ส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕๐ คน

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ
ในงานนี้คณะผู้บริหาร มจร วิทยาขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการกำจัดผักตกชวา วัชพืช ขยะมูลผ่อยสิ่งปฏิกูล รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ฟื้นฟูบำรุงรักษาใช้ประโยชน์ ในแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม ให้กังเก็บน้ำเพื่อใช้ประโชยน์ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น

comments