32104751_1988466361414544_6484367939318317056_n

9-5-61 การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับเขต

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับเขตประเด่นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น(สปสช.) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากการรับฟังข้อคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๑ สู่การพัฒนาประเด่นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนอก่น ,เขตสุขภาพเพือแระชาชน เขต ๗ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงานเขตสุขภาะที่ ๗

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม

ในงงานนี้ พระดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ดุสิต. ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น กล่าวถวายรายงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร

 

comments