29695223_1820062454720960_1125811799883513856_n

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ “สิทธิเรามี เลือกคนดีเข้าสภา”

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) ได้กำหนดเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต นายกสโมสร หัวข้อ “สิทธิเรามี เลือกคนดีเข้าสภา”นิสิต และกิจกรรม เลือกชมรม ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ โดย ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และ ผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมโฮมรูม Homeroom ครั้งที่ ๒ โดยรวมในวันนี้คือ
๑. นิสิตใช้สิทธิเลือกตั้ง

36039319_2018398585087988_3441895256671387648_o 36137352_2018399361754577_623362710003777536_o 36259841_2018398561754657_4183755543141154816_n 36262160_2018399461754567_2008659589049876480_o
๒. รับฟังการนำเสนอผลงานชมรม 

36228814_2018398871754626_2101040397101826048_o 36325889_2018400428421137_4247662483252183040_o
๓. นิสิตเลือกชมรมที่สนใจ

36272779_2018399685087878_7139451091631996928_o
๔. ประกาศผลการเลือกตั้ง

36302494_2018400275087819_2363000425398927360_n

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ได้แก่
หมายเลข ๑ พระมหาชวลิต พลปญฺโญ ด้วยคะแนนเสียง ๕๘ คะแนนเสียง
หมายเลข ๒ พระมหาพัลรพัด พลวฑฺฒโน ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๑ คะแนนเสียง
หมายเลข ๓ พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญฺญ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔๓ คะแนนเสียง

36223498_2018400878421092_8842011750225149952_o

ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตได้แก่
หมายเลข ๑ นายเปรมศักดิ์ สวนสิน ด้วยคะแนนเสียง ๖๒ คะแนนเสียง
หมายเลข ๒ นายพัฒนพงษ์ หนองน้ำ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗๘ คะแนนเสียง
หมายเลข ๓ น.ส.จิดาภา เจริญภาวนามัย ด้วยคะแนนเสียง ๑๓๘ คะแนนเสียง

๕. ผู้นำนิสิตรูป/คน ใหม่ กล่าวปราศรัย

36275639_2018412701753243_2043848870286327808_o
๖. แจ้งเรื่อง กำหนดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

36233141_2018400138421166_5824944731141963776_o
๗. แจ้งกำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘ กิจกรรม จับฉลากมอบทุนการศึกษา โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

36225867_2018400625087784_2997594633795534848_o

36321448_2018412685086578_5236051706373996544_o

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น

comments