36654847_2023824551212058_7426307421846372352_n

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
36578814_2024592827801897_884958095577448448_n
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
36641630_2024592704468576_5796022490090176512_n
 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ (พระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
36630288_2024592611135252_3653718564059217920_n

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments