ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000.
  • Monday – Saturday, 9am to 17pm
  • 043-283546-7
  • mcukk@hotmail.com
แผนที่เดินทางไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
[/vc_column][/vc_row]
การเดินทาง
๑. โดยรถประจำทาง สายขอนแก่น-น้ำพอง-กระนวน (สีเหลือง) ขึ้นรถที่ คิวนอก ถนนศรีจันทร์
๒. รถบริการนิสิตของมหาวิทยาลัย จอดรับส่งที่วัดธาตุพระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร