กิจกรรมโฮมรูม “จับฉลากของขวัญ แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่61”

กิจกรรมโฮมรูม “จับฉลากของขวัญ แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่61”

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต ...
read more
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์”ดอกอโศกขอนแก่นเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์”ดอกอโศกขอนแก่นเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 11-12 ธ.ค. 60 กีฬาเชื่อมความสัมพั...
read more
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ...
read more
การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ พ.ย.๖๐) พระเดชพระคุณพระโสภณพั...
read more
กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom...
read more
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์พุทธเกษตร มจร. ขอนแก่น

วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒน...
read more
วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่ารุ่งอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่ารุ่งอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙....
read more
วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบา...
read more
ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

ทำความดีถวายพ่อ “๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ “

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,ร...
read more
พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

พิธีมอบโล่มหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐...
read more