ประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

http://202.28.110.163/phdphilosophy/wp-content/uploads/2018/02/a2.jpg เอกสารประกอบการขอยื่นสอบดุษฎีนิพนธ์ ใบ บฑ 8 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 6 เล่ม เกรดสมบูรณ์ ใบผ่านการปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ (MCU Get, Toefl, Toeic) ใบผ่านภาษาบาลี หน้าอนุมัติสารานิพนธ์ หน้าอนุมัติวิจารณ์หนังสือ หน้าอนุมัติบทความ/หลักฐาน…

กิจกรรม
0

ตารางสอบดุษฎีนิพนธ์ สาขาปรัชญา วันอาทิตย์ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑

(Focus Group Discussion) ในวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์…