ประชาสัมพันธ์
0

ตารางเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 003-ตารางบรรยาย-ปเอก-ปรัชญา-ปี-1-2

  เอกสารประกอบการขอยื่นสอบดุษฎีนิพนธ์ ใบ บฑ 8 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 6 เล่ม เกรดสมบูรณ์ ใบผ่านการปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ (MCU Get, Toefl, Toeic) ใบผ่านภาษาบาลี หน้าอนุมัติสารานิพนธ์ หน้าอนุมัติวิจารณ์หนังสือ หน้าอนุมัติบทความ/หลักฐาน…