ประชาสัมพันธ์
0

ตารางเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑

[pdf-embedder url=”http://202.28.110.163/phdphilosophy/wp-content/uploads/2018/02/003-ตารางบรรยาย-ปเอก-ปรัชญา-ปี-1.pdf”]003-ตารางบรรยาย-ปเอก-ปรัชญา-ปี-1 เอกสารประกอบการขอยื่นสอบดุษฎีนิพนธ์ ใบ บฑ 8 ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 6 เล่ม เกรดสมบูรณ์ ใบผ่านการปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ (MCU Get, Toefl, Toeic) ใบผ่านภาษาบาลี หน้าอนุมัติสารานิพนธ์ หน้าอนุมัติวิจารณ์หนังสือ…

กิจกรรม
0

กำหนดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วันอาทิตย์ ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ๑๐๐ ปี

(Focus Group Discussion) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์…