กำหนดการสัมมนาประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา” ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ในวัน อังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

0

28535432_2088678274695781_1257423556_n

Share.

About Author

Leave A Reply