กำหนดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วันอาทิตย์ ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ๑๐๐ ปี

0

(Focus Group Discussion) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น.

pub

Share.

About Author

Leave A Reply