0

ตารางสอบดุษฎีนิพนธ์ สาขาปรัชญา วันอาทิตย์ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑

(Focus Group Discussion) ในวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์…

0

ตารางสอบดุษฎีนิพนธ์ สาขาปรัชญา วันอาทิตย์ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑

(Focus Group Discussion) ในวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์…