ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นภา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
กิตฺติปาโล
นามสกุล :
พาลี
อายุ :
28  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสถานศึกษา :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมื
ที่อยู่ปัจจุบัน :
วัดสามัคคีธรรม
ตำบล :
หนองหว้า
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
39000
โทรศัพท์ :
0970148789
e-mail :
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร์ (สมทบ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th