ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
กิ่งสวรรค์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
-
นามสกุล :
จันทะลุน
อายุ :
20  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6 และ ป.ธ. 3
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน :
วัดกลาง
ตำบล :
ในเมือง
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40000
โทรศัพท์ :
0938561230
e-mail :
kingsawan46@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร์ (ปกติ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th