ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
น.ส.รุ่งมณี
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ฤกษ์จารุทัศน์
อายุ :
22  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนบางบัวทอง
ที่อยู่ปัจจุบัน :
160/142 หมู่ที่2
ตำบล :
ในเมือง
อำเภอ :
เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40000
โทรศัพท์ :
0949243477
e-mail :
Rungmanee2002pla@hotmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ (สมทบ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th