ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
ส.ณ. อนุศักดิ์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
สมคำพี่
อายุ :
17  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
วุฒิการศึกษา ม.6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
วัดหนองเเวงพระอารามหลวง
ตำบล :
ในเมือง
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ขอนเเก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40000
โทรศัพท์ :
0650936008
e-mail :
anusak2542@hotmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร ์ (การปกครอง)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th