ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
นางสาว สุภาพร
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
พรนิคม
อายุ :
20  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
บ้านแท่น 8/2 ม.7 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภู
ตำบล :
สระพัง
อำเภอ :
บ้านแท่น
จังหวัด :
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
36190
โทรศัพท์ :
0965505316
e-mail :
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร ์ (การปกครอง)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th