ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
สิบเอกพงศธร
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
นครศรี
อายุ :
31  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ปวส.
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
บ้านเลขที่ 2 หมู่23
ตำบล :
ศิลา
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40000
โทรศัพท์ :
0882587639
e-mail :
จะเข้าศึกษาในภาค :
สมทบ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร ์ (การปกครอง)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th