ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นายอภิพงศ์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
อันทะวงศ์
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ปวช.3
จากสถานศึกษา :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน :
254/24 หมู่6 ถนนศรีจันทร์
ตำบล :
ในเมื่อง
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40000
โทรศัพท์ :
0945194429
e-mail :
Apipong0845903908@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร์ (ปกติ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th