ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
นายสิทธิพล
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
อุปถัมภ์
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
192 ม.6 บ.โนนศิลา ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ. ขอนแก
ตำบล :
ต.หนองกุงเซิน
อำเภอ :
อ.ภูเวียง
จังหวัด :
จ. ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40150
โทรศัพท์ :
0844086047
e-mail :
Aoflove125@Gmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th