ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
นาย ชัชวาล
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
กิจถาวร
อายุ :
21  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
73/1 ม.2
ตำบล :
ต.วังพัฒนา
อำเภอ :
อ.บางซ้าย
จังหวัด :
จ.พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
13270
โทรศัพท์ :
0830559833
e-mail :
chatchavan9@gmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th