ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นายสมบูรณ์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ราชบุตร
อายุ :
35  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ป.ตรี
จากสถานศึกษา :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่ปัจจุบัน :
136 ม.17 บ.เชียงสง
ตำบล :
เมืองลีง
อำเภอ :
จอมพระ
จังหวัด :
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
32180
โทรศัพท์ :
0828640715
e-mail :
somboon466@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐประศาสนศาสตร์ (สมทบ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th