ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
ธนากร
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
น้อยเมล์
อายุ :
20  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
เทศบาลวัดกลาง
ที่อยู่ปัจจุบัน :
50 หมู่ 2
ตำบล :
ขามป้อม
อำเภอ :
พระยืน
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40320
โทรศัพท์ :
0821541675
e-mail :
-
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th