ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
ชญานินทร์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
-
นามสกุล :
ทองเอม
อายุ :
35  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ปวส.
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
8 ม.9
ตำบล :
หนองแวง
อำเภอ :
เทพารักษ์
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
30210
โทรศัพท์ :
0610459733,0
e-mail :
taxi_one@sanook.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
สมทบ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร ์ (การปกครอง)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th