ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
ส.ณ ชัชวาล
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
สงด้วง
อายุ :
19  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปี่6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน :
51หมู่7 บ้านหนองช้างคาว
ตำบล :
คอนสาย
อำเภอ :
กู่แก้ว
จังหวัด :
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
41130
โทรศัพท์ :
0902835014
e-mail :
tinetine789@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th