ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
อารียา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
สังข์กลาง
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มีธยมศึกษาปีที่6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
168
ตำบล :
ลำคอหงษ์
อำเภอ :
โนนสูง
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
30160
โทรศัพท์ :
0615646697
e-mail :
noppadon0901811960@gmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th