ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
สามเณรอัษฎาวุธ
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
พิมพ์สังข์
อายุ :
19  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
ก.ศ.น วัดสามพระยา
ที่อยู่ปัจจุบัน :
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ตำบล :
วังเดิม
อำเภอ :
บางกอกใหญ่
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10600
โทรศัพท์ :
0959390748
e-mail :
Nuntakron111@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th