ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาว ศิริรัตน์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
จำนงศิลป์
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนพล
ที่อยู่ปัจจุบัน :
บ้านเลขที่ 15 บ้านหนองแวงกลาง
ตำบล :
โคกสง่า
อำเภอ :
พล
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40120
โทรศัพท์ :
0634518918
e-mail :
1410siriratchomnongsin@gmail.c
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th