ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
ฐานิต
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
-
นามสกุล :
บุพผาพิลา
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
วุฒิ ม.6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
293/4 บ้านเลิงถ่อนโนนสมบูร์ณ
ตำบล :
หนองหญ้าไซ
อำเภอ :
วังสามหมอ
จังหวัด :
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
41280
โทรศัพท์ :
0643983902
e-mail :
thanid1996@icloud.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th